Snel resultaat, blijvend herstel!
Een Afspraak maken
U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
0514 563 528

Kinderfysiotherapie

Waarom specialisatie kinderfysiotherapie?

Geeske van KesterenEen kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar. Het werken met kinderen binnen de fysiotherapie vraagt een andere aanpak dan het werken met volwassenen.

De belangrijkste reden hiervoor is, dat een kind nog in ontwikkeling is. Er is sprake van een voortdurend proces van groei, rijping en (dus) ontwikkeling. Als dat proces niet helemaal verloopt zoals het hoort, dan kan dat problemen geven waarbij de kinderfysiotherapeut soms kan helpen.

Daarnaast vraagt het werken met kinderen een andere (pedagogische) benadering. Het is belangrijk om kinderen aan te spreken op hun niveau, je moet je kunnen verplaatsen in hun belevingswereld. Tevens heeft de kinderfysiotherapeut, zeker bij het behandelen van zuigelingen, veel te maken met de ouders / verzorgers van de kinderen. Als kinderfysiotherapeut ben je vaak een "coach / begeleider" van de ouders / verzorgers. Zij kunnen (en moeten) een belangrijke rol spelen in het "genezingsproces".

Alle bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapeuten). Om geregistreerd te kunnen blijven is na - en bijscholing noodzakelijk. De Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdgezondheidszorg (NVFK) vertegenwoordigt de beroepsgroep van de kinderfysiotherapeuten en is aangesloten bij het KNGF. Voor meer informatie kunt u kijken op: www.kinderfysiotherapie nl.

Behandelindicaties: Voorbeelden van problemen of ziektebeelden.

Hieronder volgt een aantal voorbeelden van problemen of ziektebeelden die een behandelindicatie kunnen zijn:

 • KinderfysioBaby / peuter:
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Asymmetrische zuigeling, voorkeurshouding
  • Huilbaby
  • Billenschuiver
  • Cerebrale Parese
  • Spina Bifida
  • Pre-dysmature kind; te vroeg geborene
  • Plexus brachialis laesie t.g.v. de bevalling
  • Syndroom van Down
 • Jonge kind:
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • Afwijkend looppatroon
  • Mentale retardatie
  • Cerebrale Parese
  • Lage of hoge spierspanning
  • Orthopedische afwijkingen
  • Aangeboren afwijkingen die de motoriek beïnvloeden
  • Ademhalingsproblematiek
  • Jeugdreuma
 • Oudere kind:
  • Motorische ontwikkelingsachterstand
  • DCD, Developmental Coördination Disorder
  • Mentale retardatie
  • Cerebrale parese
  • Hersenletsel t.g.v. een ongeluk
  • Sensomotorische problemen
  • Schrijfproblemen
  • Houdingsproblemen
  • Ademhalingsproblematiek
  • ADHD en pervasieve ontwikkelingsstoornissen
  • Jeugdreuma

Hoe werkt de kinderfysiotherapeut?

Een kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar.

Als een kind voor het eerst bij een kinderfysiotherapeut komt volgt een intake. Door middel van onderzoek en gestandaardiseerde testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. Ouders en eventueel leerkrachten, huisartsen en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij kunnen informatie geven over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bepreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op.

Kinderen van 0 tot +/- 2 jaar worden aan huis onderzocht en behandeld. Het kind blijft zo in de eigen, "vertrouwde", omgeving zodat het zich prettig voelt. Dit komt de therapie ten goede. Tevens kan de kinderfysiotherapeut in de thuissituatie van het kind allerlei adviezen geven aan de ouders / verzorgers die voor de behandeling van belang kunnen zijn. Kinderen vanaf +/- 2 jaar worden (indien mogelijk) in de praktijk onderzocht en behandeld. Voor een goede begeleiding van deze iets grotere kinderen biedt de praktijk meer mogelijkheden en uitdagingen.

Belangrijk in het werk van de kinderfysiotherapeut is dat de behandeling, zo mogelijk, functioneel gericht is. Dat wil zeggen, dat als een kind bijvoorbeeld problemen heeft met de schrijfmotoriek, we het schrijven en alles wat daar bij hoort, gaan oefenen. Hiernaast staat "spel" centraal; oefeningen worden in spelsituaties aangeboden, passend bij het niveau van het kind.

Directe Toegankelijkheid ook voor kinderfysiotherapie

Zoals u wellicht in de pers en / of de media gehoord cq gelezen zult hebben is het vanaf 1 januari 2006 mogelijk om zonder verwijsbrief van uw huisarts of specialist naar de fysiotherapeut te gaan. Dit geld ook voor kinderfysiotherapeuten. Hiervoor heeft er een verplichte nascholingscursus plaats gevonden waaraan nagenoeg alle fysiotherapeuten hebben meegedaan. Tijdens de eerste afspraak zal de kinderfysiotherapeut een "screening" uitvoeren om te kijken of het nodig is het kind in behandeling te nemen. Het kan ook zijn dat na de "screening" het advies gegeven wordt om toch naar de huisarts te gaan of in sommige gevallen zal er na de "screening" geen vervolg komen en een éénmalig advies voldoende zijn. Dus als u denkt dat uw kind kinderfysiotherapie nodig heeft dan kunt u, uw kind aanmelden voor een screening. Dit kunt u telefonisch doen of per email.

Neem contact op met onze specialist(en):
Telefoon: 0514 563 528
Email:

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact met ons op.
Zie ook onze praktijk informatie folder.
De Lijnbaan voor snel resultaat en blijvend herstel

Partners