Wij staan altijd voor u klaar!
Een Afspraak maken
U heeft geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut.
0514 563 528

Klant tevredenheid

Fysiotherapie de Lijnbaan vindt service, kwaliteit en professionele behandeling heel belangrijk. Wij willen dan ook graag van u horen hoe u hierover denkt. Uw ervaring als patiënt is voor ons van groot belang!

Daarom houden we jaarlijks een patiënttevredenheidsonderzoek. Wij doen dit met de CQ-index. Met de resultaten van dit onderzoek stimuleren onze patiënten ons om de zorg verder te optimaliseren en/of te verbeteren.

De cliënttevredenheid wordt gemeten door middel van een enquête, die u per e-mail ontvangt. Nadat een behandeling bij uw fysiotherapeut is afgesloten, ontvangt u van het onafhankelijk bureau Qualizorg (www.fysiomonitor.nl) een e-mail waarin uw medewerking aan dit onderzoek wordt gevraagd. Dat is ook de reden waarom wij u om uw e-mail adres vragen.

Qualizorg behandelt uw gegevens vervolgens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De fysiotherapiepraktijk, onze medewerkers en uw zorgverzekeraar komen niet te weten wat u heeft geantwoord in de enquête.

Het onderzoek naar de patiënttevredenheid binnen onze praktijk in 2016 laat een 9.0 zien!!

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken neem dan contact met ons op.
Zie ook onze praktijk informatie folder.
De Lijnbaan voor snel resultaat en blijvend herstel

Partners